PROGRAMUNK

CiNkE - Civilek Nagykovácsiért Egyesület

Az alábbi oldalon elolvashatják a Civilek Nagykovácsiért Egyesület terveit.

Leírjuk, milyen megoldást kínálunk a legégetőbb problémákra, és milyen vízióval rendelkezünk hosszabb távon.

Kérjük, támogassák programunkat! Tegyünk közösen Nagykovácsiért!

A legégetőbb problémák, amelyek megoldásához azonnal hozzálátunk

Megnyugtatóan rendezzük a CBA plázakérdést

A CiNkE az itt élők támogatásával megakadályozta, hogy a falu szívében oda nem illő, a környezetét túlterhelő pláza épüljön. Mivel a pláza határidőre nem épült meg, így a beruházó és az önkormányzat között létrejött előszerződés hatályát vesztette 2018. december 31-én. A veszély azonban még nem hárult el, mert ugyan a Pest Megyei Kormányhivatal 2017-ben megsemmisítette a CBA-pláza építési engedélyét, de a beruházó pert indított a kormányhivatal ellen, és nyert.

Ez azonban még nem jelenti a pláza megépülését.

Arra, hogy Nagykovácsi központját ne egy pláza jelentse, a CiNkE a garancia. Tudjuk, egy önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak erre.

Pontosan fel kell mérni az itt élők vásárlási szokásait is, hogy közösen találjuk meg a legjobb megoldást a bevásárlási lehetőségek fejlesztésére.
Gondolnunk kell azokra a kiskereskedőkre, akik sok-sok éve aktív részesei Nagykovácsi kereskedelmi életének, itt adóznak, itt tartják el a családjaikat, és szolgálnak ki minket, nagykovácsi lakosokat. A kiskereskedelem jelentős fejlesztése is megoldást jelenthet.

Megoldás lehet a falu szélén egy kisebb (Aldi, Lidl méretű) kereskedelmi egység. Ez a buszmegálló mellett, közvetlenül a főút mentén könnyebben megközelíthető gyalogosan, autóval, kerékpárral, tömegközlekedéssel is. Ezekre mind van lehetőség, de amíg a falu közepére tervezett CBA-pláza kérdése megnyugtatóan nem rendeződik, nehéz mozdulni az alternatív megoldások felé.

Véget vetünk a mutyiknak

Nagykovácsiban az utóbbi években voltak egyenlők, és egyenlőbbek. Sok építési vállalkozó szinte azt csinált, amit akart. Ha a CiNkE lehetőséget kap a falu vezetésére, mindenekelőtt bevezeti az azonos mértékkel mérés rendszerét: hiszünk az egy telekre egy ház elvében.

Új főépítészt nevezünk ki

Az elmúlt évek építkezési anomáliáinak szakmai felelőse a jelenlegi főépítész. Új tervekre, új főépítészre van szükség.

Véget vetünk a társasházak, lakókertek, lakóparkok terjedésének

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) haladéktalan módosításával ÉS SZIGORÚ BETARTATÁSÁVAL véget vetünk a faluképbe nem illő építkezéseknek.

Zebrákat és forgalomlassítókat telepítünk

A legforgalmasabb, legveszélyesebb pontokon megoldjuk a gyalogos közlekedést. Ez nem pénz, hanem szándék kérdése: egy zebra telepítése felfestéssel, engedéllyel, táblákkal együtt 100 ezer forintba kerül. A forgalomlassítók telepítése hasonló nagyságrendű tétel.

Járdákat építünk

Meglepő volt látni, hogy miután nemrég felújították a Nagyszénás utca egy szakaszát, „elfelejtettek” járdát építeni mellé. Ez nem pénz-, hanem szemléletbeli kérdés. Valódi, működő és szisztematikusan megvalósítható járdaépítési programot dolgozunk ki. Elsőként a legforgalmasabb és legveszélyesebb útszakaszokon – PL.:Szeles utca, Pók utca, Ady Endre utca – oldjuk meg a járdakérdést.

Rendbe hozzuk az utcákat, elkezdjük a földutak aszfaltozását

Mindenekelőtt felállítunk egy tervet, amelyben öt évre előre látható, mikor melyik utca felújítására kerítünk majd sort, így az adott utcában élők tudhatják, mikor rendeződik saját utcájuk . Ezután a terv alapján megkezdjük Nagykovácsi úthálózatának rendbetételét. Előre vesszük azokat az útszakaszokat, ahol különösen nagy gondot jelent a vízelvezetés megoldatlansága.

Rendezzük a Kossuth Lajos utcát

Településünk főutcája méltatlan helyzetben van. Forgalmas, kaotikus és veszélyes közlekedni rajta.

A kampányban a falu jelenlegi vezetői azt állítják, sikerült pályázaton 300 millió forintot szerezniük, amelyből jövőre „megoldják” a Kossuth utca problémáját. A főutca valódi rendbetétele ennél jóval több pénzbe kerül.

A CiNkE nem éri be ad hoc megoldásokkal, felületesen kivitelezett „megújítással”

A Kossuth Lajos utca legyen valódi, az itt élő majd tízezer emberhez méltó főutca!

Miért ne lehetne Nagykovácsi „belvárosa”, vagyis a Kossuth Lajos utca egy szakasza olyan – a 63-as buszt és a kiskereskedelmi egységek áruszállító forgalmát átengedő, egyébként csökkentett autóforgalmú – övezet, hogy ezzel valódi faluközponttá váljon?

Ha a CiNkE lehetőséget kap Nagykovácsi vezetésére, első ciklusunk kiemelt projektje a falu főutcájának és valódi központjának megalkotása lesz.

Megteremtjük a közbiztonságot

Nagykovácsiban elszaporodtak a betörések és lopások. Az elmúlt öt évben jelentősen romlott a közbiztonság. A tendencia megállítása és visszaszorítása érdekében a település bejáratánál és a főbb közlekedési pontokon kamerákat helyezünk ki.

A Készenléti Szolgálat eddigi munkáját tiszteljük és nagyra becsüljük. Folyamatos jelenlétük, helyismeretük garancia. Munkájukat továbbra is támogatjuk.

Tárgyalásokat kezdünk a rendőrséggel annak lehetőségéről, hogy növelhessük a körzeti megbízotti létszámot.

Bevezetjük az építőiparban dolgozó munkások nyilvántartását, szigorúan ellenőrizzük a bejelentési kötelezettséget, megszüntetve ezzel a tiltott lakáshasználatot.

Racionális költségvetést alakítunk ki

Nagykovácsi éves költségvetése közel 1,5 milliárd forint. Ez rengeteg pénz! Első intézkedéseink egyikeként átvilágítjuk az eddigi működést, és kialakítjuk a pénzek racionális elköltésének rendszerét. Megszüntetjük a pazarlást, hogy több pénz jusson a valóban szükséges projektek, fejlesztések megvalósítására.

Öt év hosszú idő. És mi már tudjuk, mivel töltjük majd!

A CiNkE víziója Nagykovácsi fejlesztéséről

Kecskehát: a ketyegő bomba

A Kecskeháton lévő, közel 150 ingatlant érintő telekcsoport telkeit már most lakóparkok megépítésének lehetséges ingatlanjaiként hirdetik. A Kecskehát művelési ágból való belterületbe vonását a Földhivatal elutasította, de 2015-ben az önkormányzat képviseletében Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony fellebbezést nyújtott be. A belterületbe vonás megtörtént.
Átfogóan át kell gondolnunk Nagykovácsi helyzetét, infrastrukturális gondjainak megoldását, e nélkül Kecskehát Nagykovácsi katasztrófáját jelentheti. Hiszen minden egyes átgondolatlan és szabályozatlan kérdéssel nő az autók száma, egyre nagyobb dugókra számíthatunk, növekszik azon gyermekek száma, akiket el kell helyezni a közintézményekben, ahol már ma sincs elég hely.

Nagykovácsi zsáktelepülés jellegének megőrzése

Időről időre hallani olyan tervekről, hogy megnyitnák Nagykovácsit, megszüntetve zsákfalu jellegét. Mivel a CiNkE lobbiérdekektől mentesen a lakosság érdekeit képviseli, ezen álláspontja mellett akkor is kitart, ha erős nyomás érkezik erre vonatkozóan.

A Nagykovácsi út

A falut a fővárossal összekötő Nagykovácsi út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Folyamatosan és kezdeményező módon tárgyalni kell a gyorshajtások megelőzésének lehetőségeiről, az út állapotából fakadó problémák megoldásáról. Hosszabb távon Remeteszőlőssel együttműködve el kell érni zebrák telepítését a Nagykovácsi úton lévő buszmegállókhoz.

A „fitneszpark” és környéke fejlesztése

Adyligeten járva ámulva nézzük a régi játszótér helyére teremtett közösségi teret: sportpályák, park, játszóterek, minden, mi szem-szájnak ingere. Nagykovácsiban egyelőre be kell érnünk egy meglehetősen ötletszerűen a Nagyszénás utca mellé pottyantott „fitneszparkkal” és műfüves focipályával. Gondos tervezés és az anyagi források előteremtése után kell fejleszteni és bővíteni a sportolási lehetőségeket itt helyben. Kosárlabda, futókör, röplabda, pingpong – a részleteket az itt élőkkel együttműködésben dolgozzuk ki. Bővíteni kell a sportolási lehetőségeket.

A sport támogatása

A minél jobb eredmények elérése érdekében továbbra is szeretnénk segíteni a Nagykovácsi-színeket képviselő sportegyesületeket, szakosztályokat, legyen az labdarúgás, diáksport, technikai sport vagy bármilyen sportág.

Teret adunk olyan sportot, idegenforgalmat helyben fejleszteni szándékozó vállalkozásoknak, amelyek egyszerre szolgálják a helyi sportérdekeket és a munkahely teremtést.

Oktatás

Nagykovácsi intézményei túlzsúfoltak, komoly pedagógushiány jellemző. Koncepciót dolgoztunk ki a helyi pedagógushiány enyhítésére, optimalizáljuk az óvodai és iskolai férőhelyeket.

Egészségügy

Egyre növekvő igény a 24 órás gyermek- és felnőttügyelet kialakítása. Ez ügyben tárgyalásokat kezdünk az illetékes hatóságokkal.

Az önkormányzat részt vesz a rászoruló betegek szállításának biztosításában, és támogatja azon idős lakótársainkat, akik valamilyen segítségre szorulnak. A segítő tevékenységbe a helyi iskolásokat is bevonjuk.

Célunk továbbá, hogy az alapellátásnál a helyi egészségügyi vállalkozások által befizetett iparűzési adót célzottan a vállalkozásokhoz forgassuk vissza fejlesztésre.

Helyi vállalkozások helyzetbe hozása

Az önkormányzat által megvalósítandó munkákról a helyi vállalkozók értesülnek majd először, és lesz idejük arra, hogy pályázzanak; vagyis elsőbbséget biztosítunk a helyi vállalkozóknak.

A nagykovácsi vállalkozókat bevonjuk a döntések előkészítésébe.

Kedvező vállalkozási környezet kialakításával vonzóvá tesszük Nagykovácsit a kisvállalkozóknak (pl.: székhely szolgáltatás).

Szövetség a kiskereskedőkkel

Nagykovácsi, hiába duzzadt már kisvárosnyivá, sok tekintetben őrzi bájos falusi jellegét. Vannak kisboltjaink, amelyekből jóformán minden beszerezhető. Létrehozzuk a helyi kiskereskedők fórumát, és az ő, valamint az itt élők igényeit szem előtt tartva közösen dolgozunk azon, hogy fejleszthessék szolgáltatásaikat.

Önkormányzati munka

A hivatal munkájában erősítjük a szolgáltató jelleget.

A képviselők a jövőben körzetek szerinti felosztásban végzik majd a munkájukat, rendszeres és érdemi kapcsolattartást biztosítva a körzet lakóival.

Figyelünk az idősekre! Javítjuk az idősgondozás minőségét. Különösen azok az idősek vannak rászorulva az önkormányzat segítségére, akiket mindennapi életükben súlyosan korlátoz valamilyen egészségügyi probléma: nekik nem csupán orvosi ellátásra és gondozásra van szükségük, hanem például az akadálymentes ügyintézés lehetőségére is. Egyre nagyobb az igény az önálló életvitelt támogató, az egészség megőrzését célzó szolgáltatásokra.

Felülvizsgáljuk a Nagykovácsi Településüzemeltetés (NATÜ) munkáját, majd úgy alakítjuk át, hogy hatékonyan és reális költséggel lássa el feladatát.

Felülvizsgáljuk a helyi adókat. Folyamatosan bevezetjük rászorultsági és kérelmi alapon a 65. életévüket betöltött lakosok számára az 50 százalékos, a 75 éven felüliek részére a teljes építményadó-mentességet.

A civil szervezeteket érdemi módon bevonjuk az önkormányzati döntési folyamatokba.

Valóban kommunikálni fogunk az itt élőkkel; a legfontosabb ügyekben bevezetjük a közvélemény-kutatást.

Korszerűsítjük és igényesebbé tesszük Nagykovácsi online, mozgóképes és papír alapú megjelenéseit helyi munkaerő igénybevételével.

Kész koncepciónk van arra, hogyan teremtünk munkahelyet olyan szolgáltatások bevezetésével, amelyek növelik az önkormányzat bevételét.

Állandó piactér kialakítása

A szombatonként az iskola parkolójában kisebb-nagyobb rendszerességgel megtartott piacnapok nagy népszerűségnek örvendenek. Állandó piacteret alakítunk ki, és megszervezzük, hogy ezen minden héten legalább egyszer – de igény esetén akár többször is – színvonalas, az itt élők igényeit minél jobban kielégítő kistermelői piac működjön.

Zöld Nagykovácsit!

Legyen Nagykovácsi a környezetvédelemben is mintatelepülés!

A középületekben kialakítjuk a megújuló energia használatát.

A kiskereskedőknek és az itt élőknek, bevásárlóknak ingyenes, újrahasznosított textilcsomagolást biztosítunk, ezzel elősegítve a nejloncsomagolások használatának visszaszorítását.

Kezdeményezzük a vendéglátóhelyek üzemeltetőinél a minél környezetkímélőbb működést.

Közösségi rendezvényeinkről száműzzük az eldobható evőeszközöket, poharakat, tányérokat, újrahasználható, újrahasznosított eszközökkel kiváltva azokat.

Áttérünk a jelenleginél gyakoribb szelektívhulladék-szállításra.

Támogatjuk kerti komposztálók kialakítását.

Támogatjuk a hatékony, megújuló energiaforrásokat, csökkentve ezzel a légszennyezést, javítva a háztartások költséghatékonyságát.

Határozottan fellépünk az illegális hulladéklerakás ellen.

Gondoskodunk a közterületek tisztán tartásáról.

Szakmaiság, fejlődés, jövőkép, közösség: ha lehetőséget kapnak rá, a Civilek Nagykovácsiért Egyesület képviselői és polgármestere mindig az itt élők érdekeit és véleményét figyelembe véve, tisztességgel és a szakmaiságot szem előtt tartva fognak dolgozni otthonunk jövőjéért.
Ahogy az elmúlt négy évben cselekvő civilként vettünk részt Nagykovácsi életében, úgy az önkormányzati munkában is minden tudásunkat és lelkesedésünket beleadva végezzük majd a dolgunkat.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...