Hírek

CiNkE - Civilek Nagykovácsiért Egyesület
30
máj

Civilek együtt Nagykovácsiért – program 2024

Olyan új település-vezetési utat fogunk megvalósítani, amely a lakosság igényeit felméri,
azokat képviseli, valódi érdekképviseletet látunk el.
A módszereken kell változtatni!
Minden lehetőséget szakértők bevonásával vizsgálunk meg, nem egyszemélyi döntéseket
hozunk és a szomszédos településekkel együttműködünk.
Célunk, hogy a beruházások és fejlesztések ne a választási ciklusokat, hanem településünk
hosszú távú érdekeit szolgálják.
Azt gondoljuk, hogy az Önkormányzat törvényileg előírt kötelező feladatai elvárhatóak, így
nem minősülnek fejlesztésnek.
A település-részeket azonos hangsúllyal gondozzuk.
Átlátható és társadalmi egyeztetésen alapuló döntéseket hozunk, amelyek hosszú távon
értékállóak.
Átlátható önkormányzati gazdálkodás – transzparencia
A költségvetést felülvizsgáljuk és megosztjuk a közösséggel, a gazdálkodást pedig
átláthatóvá tesszük.

A közösség érdekeit szolgáló ütemezett és átlátható fejlesztési terveket készítünk,
megújítjuk a Civil Alapot és Klímavédelmi Alapot hozunk létre.

A pályázati lehetőségek megragadása mellett további anyagi forrásokat teremtünk a
gazdálkodás átalakításával és ésszerűsítésével a versenyszférában szerzett vezetési
tapasztalatok alkalmazásával. (hatályos szerződések és teljesítések felülvizsgálata, a
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, megrendelések racionalizálása)

Biztonságos közlekedés torlódások nélkül
Térségi együttműködést kezdeményezünk a közlekedés-szervezésben.
Közös fejlesztésekben gondolkodunk az érintett önkormányzatokkal, a közösségi közlekedés
feltételeinek átfogó javítását célozzuk meg (pl.: közvetlen buszjárat a Széll Kálmán térig,
közösségi autómegosztás)
A közösségi közlekedést népszerűsítjük, feltételeit javítjuk, P+R, B+R (Bikeandride).
Carsharing pontok kialakítását tervezzük budapesti kapcsolódással, lakossági igény alapján.
Kerékpáros infrastruktúrát fejlesztünk, elektromos kerékpárbélési lehetőséget alakítunk ki,
lehetőség szerint helyi vállalkozások bevonásával.
Az elkészült forgalomtechnikai tanulmány megállapításainak figyelembevételével fejlesztjük a
közlekedést a gócpontoknál is.

Biztonsági sávok kialakítását tervezzük a településen belül, hogy biztonsággal közlekedjenek
a gyalogosok és kerékpárosok („zöldfolyosók kialakítása”), szükségesnek látjuk a
forgalomszervezést, közlekedés-fejlesztés belterületen is (P+R kialakítása).
Helyi elektromos kisbuszjárat indítása a környezetünk és élhetőbb település egyik nagy
mérföldköve, létrehozásának érdekében minden lehetséges fejlesztési forrást bevonunk, és
lehetőség szerint együttműködünk Remeteszőlőssel is, hogy az átjárhatóságot is könnyítsük
ezzel.
Közlekedésbiztonsági program keretében a sebességhatárokat felülvizsgáljuk, ha kell
szigorítjuk, sebességkorlátozó eszközöket telepítünk.

Nevelési, oktatási és szociális intézményrendszer – Együtt nevelünk és
gondoskodunk
Együttműködünk a köznevelési intézményekkel, az alternatív intézményeket is láthatóvá
tesszük, a nevelési lehetőségeket bővítjük a lakossági igények mentén.
Kisgyermekek fejlesztését szolgáló centrumot kívánunk létrehozni a helyi, működő műhelyek
bevonásával (hely- és eszközbiztosítás).
A családsegítő központot méltó helyre költöztetjük.
Az időskorúak ellátásának és gondozásának településen belüli megvalósítását és új alapokra
helyezését, személyesebbé tételét kiemelt feladatnak tekintjük.
Helyi egészségügyi kerekasztalt hozunk létre, települési prevenciós és egészségügyi
stratégiát dolgozunk ki, és az OEP finanszírozott laborszolgáltatást bővítjük.
Oktatási, köznevelési intézményekkel óvodákkal, iskolákkal szakmai együttműködést
alakítunk ki. Minden felmerülő fejlesztésben, innovációban megadjuk a teljes támogatást.
A közétkeztetés megoldását a helyi vállalkozások bevonásával tervezzük.

Fenntartható település- cél az ÉLHETŐSÉG
Hatékony együttműködést alakítunk ki a szolgáltatókkal az alap- és közműszolgáltatások
zavartalan biztosítása érdekében.
Olyan új fejlesztéseket valósítunk meg, mint a víztározó kapacitásának bővítése, az esővíz
gyűjtése záportározók kialakításával.
Az utak állapota és azok fenntartása önkormányzati alapfeladat, amit karbantartási és
beruházási ütemterv alapján valósítunk meg. A lakossági útépítések műszaki, szakmai és
pénzügyi támogatási gyakorlatát felülvizsgáljuk és hatékonyabbá tesszük.

A Helyi Építési Szabályzatot és a Településképi Rendeletet felülvizsgáljuk, az építkezések
jogszabályi kereteit ellenőrizzük és hatékonyan betartatjuk.
A Kecskeháttal kapcsolatban minden, a jogszabályok adta lehetőséget kihasználva
csökkentjük a települést érintő negatív hatásait.

Környezettudatos település működtetés
Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát növeljük, támogatjuk és elősegítjük az
energiaközösségek megalakulását.
Közösségi egyetértésen alapuló megállapodást kötünk a természet és a környezet
védelméért.
Bővítjük a szelektív gyűjtőpontok számát igény szerint.
További közösségi hulladékgyűjtők kihelyezését tervezzük.
Állandó piactéret alakítunk ki, támogatjuk a kosárközösségeket, a csomagolásmentes
kereskedelmet erősítjük.
Zero waste irányzatot erősítjük.
Népszerűsítjük a kertművelést, további közösségi kertek kialakítását is támogatjuk, helyi civil
szervezetek bevonásával.
Műanyag zsákok helyett központi komposztálót szeretnénk.
Bővítjük az együttműködési lehetőségeket településen belül és a környező településekkel,
szakmai szervezetekkel (DINPI, Pilisi Parkerdő).

A helyi védett gyümölcsösök revitalizálásának és mezőgazdasági jellegű hasznosításának
lehetőségeit szeretnénk átgondolni az éritettek bevonásával.

A településen megtartott rendezvényeket környezetbaráttá tesszük (pl. zajterhelés
csökkentése, eszközhasználat stb.)

Helyi vállalkozásokra és szaktudásra épített fejlődés – Közös jövőnk Nagykovácsi
A település fejlesztését a helyi vállalkozók bevonásával tervezzük megvalósítani.
Gondolkodjunk közösen innovációban, fejlesztésekben.
A helyi kommunikációs csatornákon ingyenes kommunikációs felületeket biztosítunk a
helyieknek.
Közösségi irodahelyiség kialakítását tervezzük (co-working és székhelyszolgáltatás
kialakítását támogatjuk, így kívánjuk az ide bejelentett vállalkozások számát növelni, amely
adónövekedést is jelent. Aki helyben dolgozik, helyben is fogyaszt (kávé, ebéd), ezzel
növelhetjük a helyi vállalkozások forgalmát, és csökkentjük a közlekedési terhelést.)
Nagykovácsi vállalkozói jegyzék összeállításával és publikálásával a “vásárolj helyben!”
gyakorlatát kívánjuk erősíteni.

Sport, kultúra, szórakozás – szabad és minőségi kulturális élet minden korosztály
számára
A közösségi programok megvalósításába bevonjuk a helyi szervezeteket, együttműködünk a
helyi kulturális szolgáltatókkal.
A sport és civil egyesületekkel együttműködünk, közös célokat fogamzunk meg és
támogatásunkról biztosítjuk őket.
Az Öregiskola programkínálatát bővítjük a különböző korosztályok számára, együttműködést
alakítunk ki a környékbeli kulturális intézményekkel.
Helyi „Művészetek völgye” mint a település egészét érintő rendezvény közös megálmodása,
megvalósítása a lakossággal.
A Nagykovácsi Művészeti Iskola tevékenységét támogatjuk, települési programokba
integrálása.
A játszótereink a gyerekes családok közösségi terei, ezért izgalmasnak, érdekesnek és
pihentetőnek kell lenniük, ennek érdekében feladatunk a játszóterek célzott fejlesztése.
Fiatalok részére időszakos és állandó közösségi programok megvalósítását tervezzük önálló
közösségi tér létrehozásával.
Teret adunk és segítjük a pumpa pálya kialakítását (kerékpár, gördeszka).
Lenvirág park racionalizálását és megvalósítását közösségi tervek alapján alakítjuk,
faluszerte szabadtéri közösségi helyeket alakítunk ki, „padok a faluban” program keretein
belül is.
Kutya-és állatbarát barát közösségi programot szervezünk az érdekeltek bevonásával (pl.:
kutyafuttató átgondolása, tervezése, megvalósítása, kutyapiszok szemetesek kihelyezése,
állategészségügyi nehézségek megoldása, mint pl a rendszeres ivartalanítási akciók
megvalósítása)
Hatékony kommunikáció – cél az együttműködés tereinek bővítése
Településünk kommunikációs felületei egyoldalúak és megjelenésük sem felel meg a mai kor
igényeinek. Olyan információs csatornákra van szükségünk, amely belső tartalmában nem
csupán az önkormányzat gondolatainak szócsöve, hanem kulturált vitákat képes publikálni
egyes témákban, megjeleníti lakosságunk gondolkodásának sokszínűségét. Teret ad a
különböző közösségek véleményének, események hirdetésének.

Közbiztonság:
Saját közterületfelügyelet szervezünk – büntetés helyett a rendfenntartás a cél.
A helyi polgári- és vagyonvédelem lehetőségeit bővítjük, eszközeit fejlesztjük.
Terveinket a lakossági igények felmérésével, a lakosság érdekeit képviselve valósítjuk meg
szoros együttműködésben a civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...